zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes Nauka

Czym jest spółka holdingowa?

Należy mieć świadomość, że spółka holdingowa jest spółką dominującą, spółką komandytową lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą odpowiednią ilość akcji z prawem głosu w innej spółce, by możliwe było nie tylko kontrolowanie polityki tej spółki, ale również nadzorowanie jej decyzji zarządczych.

Warto wiedzieć, że omawiana spółka holdingowa jest co prawda właścicielem aktywów innych spółek, jednak utrzymuje tylko zdolności nadzorcze. Nie może zatem aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu bieżącej działalności operacyjnej.

Dlaczego w ogóle istnieje spółka holdingowa?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że spółka holdingowa istnieje tylko i wyłącznie, by kontrolować inne spółki. Ponadto spółki holdingowe mogą być w posiadaniu majątku, do którego należy zaliczyć znaki towarowe, patenty, nieruchomości czy inne aktywa. Warto również dodać, że spółki, które są w 100% własnością spółki holdingowej określa się obecnie jako „spółki zależne będące w całości własnością”.

Nie wszyscy mają również świadomość, że spółki holdingowe mogą zatrudniać, a także zwalniać pracowników czy menedżerów spółek, których są właścicielami. Istotne jest, by właściciele bardzo dokładnie zwracali uwagę na swoje przedsiębiorstwa. Muszą być oni bowiem pewni, że działają one właściwie.

Ochrona spółki holdingowej

Warto wiedzieć, że spółki holdingowe korzystają z ochrony przed ewentualnymi stratami. W przypadku, gdyby spółka zależna zbankrutowała, spółka holdingowa co prawda poniesie zarówno stratę kapitałową oraz spadek wartości netto, jednak wierzyciele upadłej spółki nie będą mogli zgodnie z prawem dochodzić jakiegokolwiek wynagrodzenia od spółki holdingowej.

Jednym ze sposobów ochrony aktywów jest przekształcenie się spółki dominującej w spółkę holdingową, a następnie tworzyć spółki zależne praktycznie dla każdej ze swoich linii biznesowych.

Doskonałym przykładem jest sytuacja, w której jedna ze spółek zależnych będzie zarówno właścicielem marki, jak i znaków towarowych spółki dominującej. Z kolei inna spółka może być właścicielem nieruchomości. W ten prosty sposób będzie ograniczona odpowiedzialność finansowa, a także prawna spółki holdingowej oraz różnych spółek zależnych.

Spółki holdingowe umożliwiają również osobom fizycznym ochronić swoje aktywa osobiste, gdyż aktywa te będą technicznie posiadane przez korporacje, a nie osobę. W ten sposób będzie ona chroniona przed ewentualnym długiem czy procesami sądowymi. Spółki holdingowe wspierają oczywiście swoje spółki zależne przez wykorzystanie swoich zasobów.