zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Edukacja w dziedzinie
Biznes

Edukacja w dziedzinie sztucznej inteligencji a wymagania rynku pracy

AI jest jednym z głównych trendów technologicznych w przyszłości. Od niedawna rozwija się w coraz szybszym tempie, niosąc ze sobą szanse, jak i zagrożenia. Aby móc korzystać z narzędzi oferowanych przez sztuczną inteligencję, niezbędni są do tego specjaliści właśnie z dziedziny AI. Chcąc rozpocząć karierę na stanowisku związanym z tą nową technologią, niezbędne okazują się do tego studia AI.

Wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy

Według szacunków nawet do 49 procent czasu pracy w naszym kraju zostanie zautomatyzowane do roku 2030. Przyglądając się światu, sztuczna inteligencja może zautomatyzować ok. 300 milionów pełnoetatowych stanowisk pracy w najważniejszych gospodarkach. Branża edukacyjna stoi więc przed ogromnym wyzwaniem. Musi skupić się na dostosowaniu umiejętności pracowników do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Zachodzi potrzeba dostosowania kwalifikacji oraz umiejętności pracowników do wciąż ewoluującego rynku, co jest wyzwaniem dla kształcenia ustawicznego i pozaformalnego. Kursy czy studia podyplomowe na kierunku AI dają możliwość wykonywania zawodu przyszłości związanego ze sztuczną inteligencją. Branża edukacyjna rozwija swoją ofertę, tak aby sprostać potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Dostępne są już różnego rodzaju kursy, jak i studia dla osób, które chcą podjąć pracę właśnie związaną z AI.

Dlaczego warto nauczyć się obsługi narzędzi z zakresu AI?

Umiejętność korzystania z narzędzi AI niesie ze sobą liczne korzyści. Warto wiedzieć, w jaki sposób formułować pytania wpisywane np. w ChatGPT czy Google Bard, przez co można uzyskać bardziej trafne odpowiedzi w błyskawicznym czasie. Umiejętność używania narzędzi AI jest doceniana przez wiele firm, które poszukują specjalistów z tej dziedziny. Narzędzia sztucznej inteligencji okazują się pomocne w pracy programistów, projektantów, dziennikarzy czy analityków. Ich znajomość daje nam przewagę na rynku pracy. Sztuczna inteligencja studia przynoszą liczne korzyści, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Dzięki nim można lepiej wykorzystać możliwości AI i dostosować się do zmieniających się realiów na rynku pracy.

Osoby zainteresowane ścieżkami kariery związanymi z AI mają najczęściej już pierwsze doświadczenie w branży technologicznej. Są to często analitycy danych, programiści, statystycy, managerowie produktu czy pracownicy firm telekomunikacyjnych. Aby móc zatrudnić się na stanowisku związanym a AI, należy mieć szeroką wiedzę i pewne umiejętności. Można je nabyć, decydując się na studia podyplomowe na kierunku sztucznej inteligencji, na przykład te dostępne na wwszip.pl.

Materiał zewnętrzny