zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Biznes

Restrukturyzacja małych gospodarstw – w oparciu o jakie przepisy ją przeprowadzić?

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych może być prowadzona w oparciu o przepisy prawa restrukturyzacyjnego lub ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Kto i w jakich okolicznościach może z niej skorzystać?

Czym jest restrukturyzacja małych gospodarstw?

Restrukturyzacja małych gospodarstw to postępowanie, które może zostać przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku prawo restrukturyzacyjne. Znajduje ona bowiem swoje zastosowanie w stosunku do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, a rolnicy prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu właśnie nimi są. 

Z drugiej strony w listopadzie 2018 roku weszła w życie ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Ma ona zastosowanie w stosunku do podmiotów wobec których nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie prawa restrukturyzacyjnego. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – na czym polega?

Restrukturyzacja małych gospodarstw w świetle przepisów ustawy z 2018 roku sprowadza się do udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania kredytu lub pożyczek na sfinansowanie spłat zadłużenia. 

Na czym polega restrukturyzacja małych gospodarstw w praktyce? To udzielenie rolnikowi premii w wysokości 60 tyś. zł, wypłacanych w dwóch ratach:

  • pierwsza rata –  w wysokości 80 proc. całkowitej wartości premii, ale nie więcej niż 48 tyś. zł,
  • druga rata – w wysokości 20 proc. całkowitej premii, ale nie więcej niż 12 tyś. zł. 

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych – kogo obejmuje?

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych może objąć wyłącznie podmioty spełniające określone w ustawie warunki. Są to zatem rolnicy, którzy:

  • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwami rolnymi, obejmujący co najmniej jeden ha określonych w przepisach gruntów bądź nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – przy czym muszą być one położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro;
  • są obywatelami państwa członkowskiego UE;
  • w chwili złożenia wniosku są pełnoletni;
  • złożyli stosowny biznesplan i zobowiązali się do jego realizacji;
  • nie otrzymali przyznania albo przyznano im, lecz nie wypłacono pomocy finansowej z powodu rezygnacji z niej albo przyznano, ale jej nie wypłacono z powodu rezygnacji przewidzianej innymi programami;
  • w prowadzonym gospodarstwie prowadzą w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyjątkiem chowu i hodowli ryb).   

Pomoc mogą otrzymać gospodarstwa wyłącznie jeden raz, a w przypadku małżonków, tylko jeden z nich po uprzednim uzyskaniu zgody współmałżonka. 

W razie pytań wejdź: https://wierzbicki.dris.pl/restrukturyzacje/

Materiał zewnętrzny