zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes

Rodzaje umów cywilnoprawnych

Prawo cywilne zakłada równość stron stosunku prawnego. Dlatego też umowy cywilnoprawne charakteryzują się tym, że obie strony, które je zawierają występują w stosunku do siebie na równi. Inaczej jest w przypadku prawa administracyjnego, w którym uregulowany jest stosunek państwa do człowieka i jak można się domyślić, jest strona silniejsza i słabsza.

Jakie są rodzaje umów cywilnoprawnych?

Są to umowy przeróżne, w zasadzie można zawrzeć każda umowę, która nie jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami czy zasadami współżycia społecznego. Przykładem umowy cywilnoprawnej jest umowa pożyczki. W tej właśnie umowie jedną stroną jest pożyczkobiorca, a druga pożyczkodawca. Jeden podmiot pożycza określoną rzecz, środki lub pieniądze drugiej stronie, która zobowiązuje się do ich oddania. W umowie musi zostać określoną przede wszystkim rzecz, która jest pożyczana. Jeżeliby umowa dotyczy pieniędzy, trzeba określić jaka kwota jest pożyczana, w jakiej walucie, tak aby nie było co do tego żadnych, nawet najmniejszych wątpliwości. Oprócz tego trzeba też napisać jaki jest termin zwrotu pożyczonej rzeczy czy pieniędzy. Ma to duże znaczenie, bo po upływie czasu osoba, która pożyczyła może żądać zwrotu, a druga strona musi pożyczona rzecz oddać. W przeciwnym razem popadnie w zwłokę i wtedy już może być zobowiązana nie tylko do oddania pożyczonej kwoty, ale też odsetek za opóźnienie, a to już się nie opłaca nikomu. W jakiej formie najlepiej jest sporządzić taką umowę? Nie ma żadnych konkretnych wymogów prawnych i taka umowa pożyczki może być zawarta nawet ustnie, jeżeli tylko dwie osoby są w stanie się dogadać i przede wszystkim na tyle sobie ufają i nie obawiają się o drugą stronę i jej dobre zamiary. Lepszym pomysłem jest jednak zawarcie takiej umowy na piśmie. Wtedy po pierwsze jest dowód na to, że umowa cywilnoprawna została zawarta o podpisana przez dwie strony. W sądzie, w razie wystąpienia sporu pomiędzy stronami takiej umowy na piśmie, jest dużo łatwiej udowodnić swoje racje. Inaczej jest jeżeli umowa była tylko ustna. Wtedy okoliczności z nią związane muszą zostać udowodnione w inny sposób. Ktoś może twierdzić, że umowy nie zawierał i chcieć oddać pożyczonej rzeczy czy też pieniędzy. Ważne jest w każdym razie zawieranie wszelkich umów z głową, tak aby dbać o swoje interesy i nie popaść w kłopoty. Lepiej zawsze się zabezpieczyć, niż później wdawać się w spory i kłócić się z kimś, albo musisz iść do sądu. To łączy się z dodatkowym wydatkiem, bo któraś strona zawsze musi ponieść koszty.