zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes Nauka

Prawa, obowiązki i zagrożenia przedsiębiorcy

Chociaż większość Polaków nadal preferuje zatrudnienie na umowę o pracę zamiast działalności gospodarczej, to jednak ta forma zatrudnienia zyskuje coraz bardziej na popularności. Jest bowiem bardzo elastyczna, prosta w założeniu, a ponadto państwo polskie pomaga młodym przedsiębiorcom w wejściu na rynek, pozwalając na przykład na skorzystanie z ulgi na start czyli ulgi na ubezpieczenia społeczne. Jednak z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej wiążą się pewne obowiązki, koszty i zagrożenia. Warto je sobie uświadomić już na samym początku podjęcia decyzji o rejestracji firmy, tak by w przyszłości uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Zacznijmy od obowiązków

Najpierw działalność gospodarczą należy zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czyli CEIDG. Jest to proste i dostępne przez internet, nie przysparza więc zbytnich problemów. Dodatkowo, kiedy zaczynamy pracę na własny rachunek, a nie jesteśmy pewni, czy dana forma prowadzenia działalności, branża czy rodzaje usług są odpowiednimi, możemy uniknąć rejestracji. Wtedy prowadzona przez nas działalność będzie działalnością nierejestrowaną. Jest jednak pewien warunek, który należy w tym przypadku spełnić. Otóż, kwota przychodów z prowadzonej działalności nierejestrowanej w każdym okresie obrachunkowym nie może być większa niż połowa wartości przeciętnego ustawowego wynagrodzenia za pracę. W miesiącu przekroczenia tej kwoty przedsiębiorca jest zobowiązany do rejestracji działalności.

Opłacanie podatku

Po drugie należy pamiętać o opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w każdym miesiącu, w których uzyskaliśmy przychód, a także wysyłania deklaracji VAT, kiedy to jesteśmy zarejstrowanymi podatnikami tego podatku. Po ustaniu ulgi na start przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty ZUS, z tym że w początkowych okresach (to jest przez kolejne 2 lata) stawka płaconych ubezpieczeń będzie niższa. Jednak wydatek ten występuje i trzeba go mieć na uwadze.
Tyle o kosztach. Bo na rynku istnieje przecież wiele firm oferujących takie same lub podobne usługi do nas. Albo i takich, które jeszcze nie powstały, ale również chcą funkcjonować na polskim rynku. Każdy przedsiębiorca dobrze wie, czym jest konkurencja. Powinien ją dobrze znać, tak by w odpowiedni sposób reagować na jej działania i nie tracić klientów. Problemów przysparza tak zwana nieuczciwa konkurencja, która komplikuje życia praktycznie każdemu, kto posiada własną firmę. Osób nieprzestrzegających prawa i podrabiających produkty czy stosujących zakazane reklamy jest wielu, jednak istnieje szereg sposobów by z nimi walczyć. Można taką sprawę zgłosić do sądu i czekać na jej pozytywne rozpatrzenie.