zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes

Co to jest konsorcjum?

Należy zdawać sobie sprawę, że część przedsięwzięć, które zostały podjęte przez przedsiębiorców będą wymagały nie tylko i wyłącznie zaangażowania, bardzo dużego kapitału, ale również połączeniu pomysły z kapitałem.

W takich sytuacjach utworzenie spółki prawa handlowego albo innego podmiotu gospodarczego, który jest regulowany przez przepisy prawne może zająć zbyt dużo cennego czasu. Jednym z mało znanych sposobów współdziałania przedsiębiorców, którzy dążą do pewnego celu jest założenie konsorcjum.

Co to jest konsorcjum?

Warto mieć świadomość, że za konsorcjum uważa się organizację zrzeszającą daną liczbę podmiotów gospodarczych na określony czas. Doskonałym przykładem może być chęć osiągnięcia celu czy zrealizowania określonej inwestycji.

Koniecznie należy zaznaczyć, że konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, którego funkcjonowanie byłoby regulowane przepisami prawa czy jakąkolwiek inną ustawą. Nie jest zatem możliwe znalezienie dokładnej definicji legalnej działalności tego typu. Warto także wspomnieć, że konsorcjum nie tylko nie musi mieć odrębnej nazwy ale również siedziby. Nie podlega także jakiejkolwiek rejestracji w żadnym z rejestrów.

Konsorcjum nie prowadzi zatem działalności gospodarczej. Nie może być tym samym podatnikiem VAT, gdyż nie będzie spełniać jego ustawowej definicji. Celem omawianego konsorcjum przeważnie będzie realizacja określonej inwestycji, która będzie niosła w swojej istocie bardzo duże ryzyko. Może także przekraczać możliwości finansowe tylko jednego z przedsiębiorców. Oczywiście wspomniane czynniki mogą się ze sobą łączyć. Do tego typu przedsięwzięć bez żadnego problemu można zaliczyć budowę infrastruktury przemysłowej czy transportowej.

Ponadto trzeba sobie uzmysłowić, że funkcjonowanie konsorcjum nie jest w żaden sposób regulowane prawnie, nie może być zatem trwałą strukturą. Jedynym elementem na którym członkowie konsorcjum mogą opierać współpracę między sobą jest specjalna umowa o charakterze konsensualnym, która dojdzie do skutku jeżeli złożone będą zgodne oświadczenia woli wszystkich stron.

Warto mieć świadomość, że umowa omawianego konsorcjum zaliczana jest do umów nienazwanych, czyli nieuregulowanych bezpośrednio. Umowa tego rodzaju bazuje w zdecydowanej większości przypadków nie tylko na swobodzie, ale również dowolności ułożenia stosunku prawnego przez poszczególne strony takiej umowy. Jej treść będzie w bardzo dużej mierze zależna od charakteru, a także rodzaju przedsiębiorstwa, którego członkowie konsorcjum będą zamierzali się podjąć.