zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Finanse Nauka

Kapitał podwyższonego ryzyka

Majątek spółki prawa handlowego dzieli się na aktywa i pasywa. Te pierwsze to majątek firmowy zgromadzony na rachunkach bankowych, w kasie, jak również w wszelkich przedmiotach wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Pasywa

Natomiast pasywa to nic innego jak źródła finansowania tego majątku – począwszy od kapitału własnego, skończywszy na kredytach bankowych. Według zasady równowagi bilansowej suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów – nie istnieją jakiekolwiek możliwości odstępstwa od tej reguły. Tym samym warto jest na bieżąco monitorować, czy wszystkie obrachunki dokonane w księgach zostały wykonane w sposób rzetelny i poprawny. Należy wskazać, że sporą część majątku każdej firmy stanowią inwestycje. Na tym tle bardzo ciekawym zagadnieniem jest kapitał podwyższonego ryzyka. Obejmuje on wszelkie inwestycje o dużym poziomie niepewności. Tym samym przedsiębiorca nie ma nawet najmniejszej pewności, że ulokowane środki kiedykolwiek przyniosą mu jakikolwiek dochód.

Rozwój przedsiębiorstwa

W ramach omawianej grupy najczęściej spotykane są kapitały, które zostały zainwestowane w rozwój innego przedsiębiorstwa. Duże znaczenie ma fakt, iż musi być to firma relatywnie nowa, o niepewnej sytuacji na rynku. Są to tak zwane start-upy. Istnieje wiele spółek, które inwestują wolne środki właśnie w takie przedsięwzięcia. Najczęściej są to niewielkie firmy, które wymagają dofinansowania ze względu na zaawansowane procesy technologiczne, jakie stosuje się w jej obrębie. Bez kapitału z zewnątrz rozwój nawet najciekawszego pomysłu nie jest możliwy, dlatego zdecydowanie często dochodzi do sytuacji, w których start-upy korzystają z takiej możliwości. Dla inwestorów taka forma dotowania innych przedsiębiorstw może okazać się bardzo lukratywna. Otóż w sytuacji, gdy produkt lub usługa okażą się strzałem w dziesiątkę, spółka może liczyć na wygenerowanie pokaźnych zysków. Warto mieć jednak na uwadze, iż ryzyko inwestycyjne jest tutaj ogromne – sprawia to, że niezbędne jest przemyślenie wszystkich możliwych scenariuszy. Dobrze jest w tym celu przeprowadzić analizę SWAT. Jest to specjalne zestawienie, w ramach którego ujmowane są słabe i mocne strony danego przedsięwzięcia. Opracowanie takiego dokumentu jest niezwykle trudne, jednak rzetelne podejście może sprawić, że w relatywnie niedługim czasie możliwe będzie jednoznaczne stwierdzenie, czy inwestycja się opłaca. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności warto zlecić napisanie takiego planu renomowanemu doradcy inwestycyjnemu. Taki fachowiec z pewnością upora się z tym obowiązkiem.