zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes Finanse Nauka

Umowa o dzieło czy zlecenie?

W życiu każdego z nas przyjdzie taki okres kiedy będziemy musieli zacząć naszą pierwszą pracę. Dla większości osób okres ten przypada na czas trwania studiów, czyli między 18 a 24 rokiem życia. Niektórzy zaczynają jeszcze wcześniej rozpoczynając swoją pierwszą pracę w wieku siedemnastu, szesnastu czy czasem nawet piętnastu lat.

Umowa o prace

Najpopularniejszą metodą zatrudnienia w Polsce jest oczywiście umowa o pracę. Jest ona bardzo korzystna dla osoby zatrudnionej, a trochę mniej dla pracodawcy. Gwarantuje ona bowiem szereg uprawnień i benefitów, a także zabezpieczeń gwarantowanych przez liczne ustawy o prawie pracy, takie jak na przykład to, że pracownika zatrudnionego na umowie o pracę nie można zwolnić bez podania wyraźnego i uzasadnionego powodu. Nie można go również zwolnić bez odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik ukończył określony wiek (który jest blisko wieku emerytalnego) to przysługuje mu również specjalny okres ochronny, który gwarantuje mu, że jego pracodawca nie będzie mógł go zwolnić poza sytuacją zwolnienia dyscyplinarnego, na przykład za stworzenie zagrożenia dla życia w pracy lub gdy lekarz pracowniczy nie wystawi takiemu pracownikowi zgody na dalszą pracę ze względów zdrowotnych.

Inne metody zatrudnienia

Oprócz umowy o pracę wyróżnia się również dwie inne popularne metody zatrudnienia. Mowa tu o umowie o pracę oraz umowie o dzieło. O tym czy umowa o dzieło czy zlecenie będzie naszym pierwszym sposobem zatrudnienia zdecydujemy oczywiście my sami. Jednak warto przed podjęciem takiej decyzji sprawdzić czym różnią się te dwie umowy, jakie mają wady i zalety, i która najbardziej będzie pasowała do trybu, w jakim pracujemy.

Umowa o zlecenie cechuje się tym, że miejsce i czas pracy nie są tu nigdy ustalone lub określone w umowie. Praca na umowie zlecenie jest wykonywana przez zatrudnioną osobę w sposób samodzielny. Dodatkowo zleceniobiorca (czyli osoba zatrudniona przez zleceniodawcę) może wyznaczyć podwykonawcę.

Umowa o dzieło wygląda trochę inaczej. Ma jednak dwie cechy wspólne z umową o zlecenie. Tak samo jak w przypadku zlecenie, tutaj zleceniobiorca może wybrać podwykonawcę jeżeli umowa tego nie zabrania. Ponadto zatrudniona osoba tak samo jak na zleceniu musi daną pracę wykonywać samodzielnie i na własny rachunek. To co różni umowę o dzieło od umowy zlecenie jest efekt pracy, który jest przez zleceniodawcę, czyli naszego pracodawcę, oceniany. Nie ma tutaj znaczenia jaki jest czas i miejsce wykonanej pracy. W umowie o dzieło najważniejszy jest termin w jakim dana praca musi zostać wykonana.