zespol-inkubatorow.pl

Kolejna witryna oparta na WordPressie

Biznes

Kto powinien zainteresować się ulgą IP Box?

Ulga IP Box to popularne ostatnimi czasy hasło, które zdaje się elektryzować spore grono przedsiębiorców w Polsce. Nie ma w tym niczego dziwnego – wizja opłacania podatku dochodowego w wysokości pięciu procent od dochodów, zamiast zwyczajnych siedemnastu może wywoływać niemałe emocje. 

Niejeden przedsiębiorca już w myślach policzył, ile może zaoszczędzić na skorzystaniu z ulgi, jednak rzeczywistość może okazać się nie tak atrakcyjna – jak każda ulga, także ta od własności intelektualnej nie jest dla wszystkich.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Zgodnie z założeniem, IP Box to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców działających w sektorze badań i rozwoju. Wiemy jednak, że często litera prawa to jedno, a praktyka może wyglądać zupełnie inaczej – tak też jest i w tym przypadku. 

Najistotniejszym elementem decydującym o tym, kto może skorzystać z IP Box, a kto będzie musiał obejść się smakiem, są indywidualne interpretacje podatkowe – zanim więc zechcesz się poddać i stwierdzisz, że nie Twoja działalność nie kwalifikuje się do skorzystania, spróbuj wykonać trzy kroki. Każdy z nich może okazać się decydujący, jednak jeśli wywoła więcej pytań, niż udzieli odpowiedzi, po prostu przejdź do kolejnego:

 1. Sprawdź, czy Twój biznes spełnia pięć warunków IP Box.
 2. Zapoznaj się z istniejącymi interpretacjami podatkowymi – ich treść dostępna jest na stronach Krajowej Izby Skarbowej.
 3. Wystąp do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w Twojej sprawie.

Jakie warunki należy spełnić, by móc rozliczać się z zastosowaniem ulgi?

Istnieje pięć warunków, które przedsiębiorstwo powinno spełniać, by kwalifikować się do rozliczania dochodów pięcioprocentowym podatkiem PIT.

 1. Przedsiębiorstwo powinno prowadzić działalność badawczo-rozwojową – to właśnie ten punkt sprawia najwięcej problemów. Drugi punkt jednak stanowi rozszerzenie pierwszego i pozwala na zastosowanie szerszej interpretacji.
 2. Firma musi wytwarzać kwalifikowane prawo własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności. Dzięki tej interpretacji z ulgi IP Box mogą korzystać na przykład programiści, którzy wnoszą rzeczywisty, twórczy wkład w tworzenie programów komputerowych.
 3. Przedsiębiorca, który chce zastosować ulgę IP Box, musi prowadzić szczegółową ewidencję zdarzeń gospodarczych dotyczących prac nad własnością intelektualną.
 4. Cały dochód pochodzący z tworzenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy opodatkować w Polsce.
 5. Tworzenie, utrzymywanie, doskonalenie i aktualizowanie kwalifikowanego IP musi generować koszty dla przedsiębiorstwa.

Kwalifikowane prawo własności intelektualnej

„Odpowiedź na pytanie: “czym jest kwalifikowane IP?” również kryje się w ustawie o PIT (art. 30ca) i ustawie o CIT (art. 24d). Są to:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432)
 • autorskie prawo do programu komputerowego.”

Więcej informacji na temat ulgi IP Box oraz tego, którzy przedsiębiorcy powinni zainteresować się tym tematem, by płacić znacząco niższy podatek dochodowy, znajdziesz w naszym poradniku Ulga IP Box – czym jest i kto może z niej skorzystać?